Po zakończeniu działań wojennych strz. Mieczysław Kiełbasa ps. „Kanarek” i strzelec NN. ps. „Czachara” – zostali ekshumowani z polowych mogił w Jamnej, a następnie przewiezieni i pochowani na cmentarzu parafialnym w Jastrzębiej (pow. tarnowski).

Tu pojawia się wątpliwość, czy obaj żołnierze byli ekshumowani z Jamnej w tym samym roku i dniu. Niestety ani księgi parafialne, ani kronika parafii Jastrzębia nie zawierają żadnych informacji w tej sprawie. Można przypuszczać, że ówczesne władze nie pozwoliły proboszczowi na udział w pochówku lub zakazały dokonywania jakichkolwiek adnotacji dotyczących tego wydarzenia w dokumentach parafii. Na cmentarzu parafialnym w Jastrzębiej miejsce po mogile partyzantów uległo całkowitemu zatarciu.

Siła pamięci sprawiła, iż w miejscach Ich pierwszego pochówku w Jamnej do lat siedemdziesiątych XX wieku istniały jeszcze zacierające się symboliczne groby i krzyże, przy których pojawiały się kwiaty i zapalone świeczki.
W wyniku poszukiwań prowadzonych przez autora oraz dzięki wsparciu udzielonemu przez ks. Stanisława Pazdana – proboszcza Parafii Jastrzębia oraz jego rozmów z parafianami ustalono, że partyzanci z Jamnej („Kanarek” i „Czachara”) zostali pochowani na jastrzębskim cmentarzu we wspólnym grobie. Po licznych rozmowach z mieszkańcami Jastrzębiej, zostało zlokalizowane miejsce ich powojennego pochówku.

W tym właśnie miejscu we wrześniu 2008 roku została odtworzona ziemna mogiła, u której wezgłowia postawiono krzyż, na którym 27 września 2008 roku zamocowano tabliczkę nagrobną z napisem: „Tu spoczywają żołnierze I Batalionu „Barbara” 16 pp AK śp. strz. Mieczysław Kiełbasa ps. „Kanarek”, śp. strz. NN ps. „Czachara” polegli w boju w Jamnej, w dniu 25 września 1944 roku walcząc o wolną i niepodległą Polskę. Niech odpoczywają w pokoju! Chwała bohaterom!” Poniżej tabliczki został zamocowany mosiężny Znak Polski Walczącej.

28 września 2008 roku odbyła się tam skromna uroczystość poświęcenia „odtworzonej mogiły” z udziałem ks. Stanisława Pazdana, płk. dr. Jerzego Pertkiewicza ps. „Drzazga” – żołnierza Batalionu „Barbara” AK, dr. Stanisława Sorysa – wicewojewody małopolskiego, Andrzeja Palenika – wnuka kpt. „Leliwy” dowódcy Batalionu „Barbara” AK oraz autora tego artykułu. Po ponad sześćdziesięciu latach można było nad Ich mogiłą odmówić wspólną modlitwę i zapalić znicz pamięci.

W listopadzie 2008 roku z okazji Narodowego Święta Niepodległości przybyła na cmentarz w Jastrzębiej rodzina strz. Mieczysława Kiełbasy i mieszkańcy Pawęzowa, by oddać hołd spoczywającym tam żołnierzom. Na życzenie rodziny strzelca Mieczysława Kiełbasy oraz mieszkańców Pawęzowa 14 października 2010 roku w obecności mgr. inż. Jacka Niedojadły – sołtysa i społecznika tej miejscowości, Bogdana Ludwy – znanego lokalnego przedsiębiorcy oraz proboszcza pawęzowskiej parafii ks. mgr. Tadeusza Wszołka, po wcześniejszym spełnieniu niezbędnych formalności i uzyskaniu stosownych pozwoleń, dokonano powtórnej ekshumacji obu żołnierzy z cmentarza w Jastrzębiej. Ich doczesne szczątki zostały umieszczone w specjalnie przygotowanej trumnie i przewiezione, a następnie uroczyście złożone w specjalnie przygotowanym grobie, na pawęzowskim cmentarzu parafialnym w rodzinnej miejscowości „Kanarka”. Pieczę nad grobem „Kanarka” i „Czachary”, żołnierzy I Batalionu „Barbara” 16 pp AK poległych w boju w Jamnej, sprawuje rodzina i mieszkańcy, ale w sposób szczególny opiekuje się tą mogiłą grono pedagogiczne i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Barbara” AK w Pawęzowie 19 oraz Jacek Niedojadło (…)”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *