Sołtys – Małgorzata Niedojadło
Pawęzów 26, 33-103 Tarnów
tel. 14 625 11 36
mal1@niedojadlo.eu

Radny Rady Gminy – Janusz Wałaszek
Rada Sołecka: Jerzy Albertusiak, Janusz Wałaszek, Bogdan Ludwa, Albin Kaczówka, Antoni Jarmuła.

Studium Przestrzennego Zagospodarowania dla Pawęzowa.